Договір оферти на використання WEB ресурсів

Угода на використання WEB ресурсів.

ЗМІСТ.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
 2. ТЕРМІНИ.
 3. РЕЄСТРАЦІЯ, АКАУНТ, АВТОРИЗАЦІЯ КОРИСТУВАЧА.
 4. ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ І ВЕРИФІКАЦІЯ КОРИСТУВАЧА.
 5. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ КОРИСТУВАЧА.
 6. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ.
 7. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ.
 8. ПЕРЕРВИ В РОБОТІ СЕРВІСІВ.
 9. ПОЛІТИКА СКАСУВАННЯ ЗАРАХУВАННЯ І ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ.
 10. ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК І ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ.
 11. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО УГОДИ.
 12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
 13. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ.
 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Виробничий кооператив «Олексія Лук'янова» (далі - Кооператив) зареєстрований в Україні «18» жовтня 2016 року, реєстраційний номер 1 070 102 0000 065403, чинний на законних підставах, що здійснює свою діяльність під брендом «Ростовщик» і є власником Інтернет-сайту, розташованого в мережі Інтернет за адресою: www. ______________ (далі - Сайт) пропонує користувачам мережі Інтернет (далі - «Користувач») використовувати Сайт і розміщені на ньому WEB сервіси (далі - Сервіси) на умовах, викладених у цій призначеній для користувача угоді (далі - Угода), відповідним ст. 634 ЦК України.

Угода набуває чинності з моменту підтвердження Користувачем згоди з його умовами в порядку, передбаченому п. 1.4 Угоди.

1.2. Ця Угода регулює виключно умови і порядок використання Сайту. Положення цієї Угоди є обов'язковими для всіх користувачів, що зареєструвалися за допомогою Сайту, або почали використовувати будь-який з Сервісів.

Кооператив пропонує Користувачеві на умовах Угоди скористатися доступними на Сайті можливостями і Сервісами.

1.3. Використання Сервісів також регулюється Політикою конфіденційності Кооперативу, Політика використання cookie файлів і Виключними правами на вміст Сервісів і контент. Ця Угода може бути змінена Кооперативом без будь-якого спеціального повідомлення Користувача, нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет за вказаною п. 1.1 цієї Угоди адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди. Чинна редакція Угоди знаходиться на сторінці за вищевказаною адресою.

1.4. З моменту відкриття Користувачем з будь-якого технічного пристрою в браузері будь-якої сторінки будь-якого з розділів Сайту, в тому числі будь-якої програми для мобільних пристроїв, а також при використанні будь-якого Сервісу, Користувач висловлює свою згоду з Політикою конфіденційності, Політикою використання cookie файлів і Виключними правами на утримання Сервісів і контент.

1.5. З моменту реєстрації Користувача на Сайті, Користувач висловлює свою згоду з умовами Угоди в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків.

Дії Користувача визнаються юридично значущими і завіреними електронним цифровим підписом Користувача в тому випадку, якщо вони вчинені після процедури авторизації Користувача на Сайті із застосуванням його персонального Логіна і Пароля, отриманого при первинній реєстрації на Сайті.

1.6. Використання Сервісів Сайту після проходження Користувачем процедури верифікації, визнається вчиненням дій Користувачем відповідно до умов Договору про умови участі асоційованого члена в Програмі розвитку мережі ломбардів «Ростовщик» (далі - Договір) на підставі Заяви про приєднання до Договору (далі - Заява про приєднання), оформленому в Особистому кабінеті на Сайті.

1.7. У разі незгоди Користувача з будь-якими з положень Угоди, Користувач повинен утриматися від його використання Сайту і його Сервісів. У разі якщо Кооперативом були внесені будь-які зміни до Угоди в порядку, передбаченому пунктом 1.3. Угоди, з якими Користувач не згоден, він також зобов'язаний припинити використання Сайту і його Сервісів.

 1. ТЕРМІНИ.

Справжнім пунктом визначається термінологія в тому сенсі, в якому вона використовується цією Угодою та, відповідно, на WEB ресурсах і WEB Сервісах Кооперативу і може відрізнятися від визначень даних термінів отриманих з інших джерел.

WEB ресурси (WEB resources) - сукупність масивів даних інформаційних систем Кооперативу і доступу до них в мережі Інтернет.

WEB сервіс (WEB service) - сукупність програмних систем зі стандартизованими інтерфейсами, призначені для надання різних послуг в мережі Інтернет.

контент (content) - це інформаційне наповнення сайту і Сервісів, що надається Користувачу і решті аудиторії, яке розробник сайту складає самостійно або копіює з дотриманням чинного законодавства.

файли (cookies) - файли cookie це невеликі текстові файли, які при відвідуванні Сайту відправляються в ваш браузер і зберігаються на вашому комп'ютері, в мобільному телефоні або іншому пристрої. Кожен з цих файлів cookie може повертати інформацію на Сайт кожен раз, коли ви повторно використовуєте Сайт.

реєстрація (registration) - процедура реєстрація це створення за допомогою спеціальної інтерактивної форми облікового запису на Сайті шляхом введення форми пари логін - пароль, яка використовується в подальшому для авторизації на Сайті.

обліковий запис (account) - збережена на сайті сукупність даних про Користувача, необхідна для його авторизації і надання доступу до Особистого кабінету на Сайті.

логін (login) - ім'я (ідентифікатор) облікового запису Користувача на Сайті, що використовується для авторизації.

пароль (password) - умовне слово або набір знаків, призначений для підтвердження ідентифікатора Користувача при авторизації на Сайті.

авторизація (authorization) - надання Користувачеві доступу до певних Сервісів і контенту сайту.

особистий кабінет (personal cabinet) - Сервіс Сайту надає Користувачеві інтерактивний багатосторінковий інтерфейс, призначений для введення, зберігання і доступу до особистих даних, налаштувань, електронним документам, необхідним для приєднання до Договору, а також для здійснення операцій по введенню-виведенню коштів і зберігання історії цих операцій.

верифікація (verification) - перевірка і підтвердження достовірності особистих та інших даних, що надаються Користувачем, для приєднання до Договору.

«Як є» ( «As is») - юридичний термін, який використовується для відмови від деяких обов'язкових гарантій на предмет продажу. Деякі типи гарантій вимагають особливої відмови. «Як є» означає, що продавець продає, а покупець купує предмет продажу в тому стані, в якому він знаходиться в даний час, і що покупець приймає його «з усіма недоліками», які проявилися одразу або не відразу.

 1. РЕЄСТРАЦІЯ, АКАУНТ, АВТОРИЗАЦІЯ КОРИСТУВАЧА.
 2. ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ І ВЕРИФІКАЦІЯ КОРИСТУВАЧА.
 3. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ КОРИСТУВАЧА.
 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ.

6.1. Сайт створено з метою здійснення посередницької (агентської) діяльності для надання Користувачам можливості в онлайн режимі взяти участь в програмах Кооперативу з метою отримання доходу. Сайт надає доступ до Сервісів, які доступні за допомогою персонального комп'ютера і мобільних пристроїв, як існуючих в даний час, так і тих, які будуть розроблені в майбутньому.

6.2. Користувачі, пройшовши відповідні процедури реєстрації та верифікації на сайті, отримують можливість віддалено:

- реєструватися асоційованим членом Кооперативу і припиняти своє членство;

- вносити свої грошові кошти в якості додаткового пайового внеску;

- виводити грошові кошти;

- контролювати історію своїх операцій.

6.3. Користувач усвідомлює і погоджується, що Сервіси, розміщені на Сайті, можуть містити рекламу, і що наявність даної реклами є необхідною умовою використання Сервісів. Користувач також розуміє і погоджується, що Сервіси можуть містити повідомлення, такі як автоматичні повідомлення та розсилки новин.

6.4. Кооператив не приймає на себе ніякої відповідальності за настройки Користувача, а також не несе відповідальності за відповідність Сервісу цілям Користувача. Всі питання надання прав доступу до мережі Інтернет, купівлі та встановлення для цього відповідного обладнання і програмних продуктів вирішуються Користувачем самостійно і не підпадають під дію цієї Угоди.

6.5. Користувач погоджується з тим, що Кооператив може здійснювати збір знеособлених статистичних даних про Користувачів Сервісів.

 6.6. Кооператив має право посилати своїм Користувачам інформаційні повідомлення, що стосуються Послуг.

 6.7. Кооператив має право встановлювати будь-які додаткові вимоги і обмеження стосовно реєстрації на Сайті і використання Сервісів.

6.8. З метою використання Сервісів, розміщених на Сайті як сукупності програм для ЕОМ, Кооператив надає Користувачеві (ліцензіату) на умовах простої (невиключної) безоплатної ліцензії право використання безкоштовних функціональних (програмних) можливостей Сайту.

 1. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ.

7.1. Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії, пов'язані з використанням Сайту в тому числі, якщо ці дії ведуть до порушення прав і законних інтересів третіх осіб, а також за дотримання законодавства при використанні Сервісів.

7.2. При використанні Сервісів Користувач не має права:

7.2.1. Видавати себе за іншу людину, представника організації або співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників, які обслуговують Сайт, а також застосовувати будь-які інші форми і способи незаконного представництва інших осіб в мережі, а також вводити Кооператив в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких суб'єктів або об'єктів.

7.2.2. Посилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати або розповсюджувати контент Сайту при відсутності прав на такі дії згідно із законодавством.

7.2.3. Порушувати нормальну роботу Сайту і розміщених на ньому Сервісів.

7.2.4. Сприяти діям, спрямованим на порушення обмежень і заборон, що накладаються Угодою.

7.2.5. Іншим чином порушувати норми законодавства.

 7.3. Користувач, використовуючи функціонал Сервісів, погоджується з тим, що інформація Користувача може бути передана і передається по необхідності партнерам Кооперативу виключно в цілях забезпечення надання замовлених Користувачем Послуг, і виключно в обсязі, необхідному для належного надання цих Послуг.

 1. ПЕРЕРВИ В РОБОТІ СЕРВІСІВ.

8.1. Кооператив має право проводити профілактичні роботи в Сервісах з тимчасовим призупиненням роботи Сервісів.

8.2. У разі настання форс-мажорних обставин, а також аварій або збоїв в програмно-апаратних комплексах третіх осіб, які співпрацюють з Кооперативом, або дій третіх осіб, спрямованих на призупинення або припинення функціонування всіх або частини Послуг, можливе припинення роботи Сервісів без попереднього повідомлення користувачів і без відповідальності Кооперативу перед Користувачами.

 1. ПОЛІТИКА СКАСУВАННЯ ЗАРАХУВАННЯ І ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ.

9.1. Користувач має право здійснювати внески (обов'язкові пайові та додаткові пайові), відповідно до умов договору приєднання за допомогою платіжних систем, доступних на Сайті

 9.2. Після натискання кнопки "Оплата", вважається, що платіж оброблений, і він безповоротно виконаний. Натиснувши кнопку "Оплата", Ви погоджуєтеся з тим, що Ви не зможете відкликати платіж або зажадати його відкликання. Здійснюючи внесок, на умовах договору приєднання, на Веб-сайті, Ви підтверджуєте і вказуєте, що не порушуєте закони будь-якої держави. Додатково, приймаючи положення даних правил, Ви, як власник платіжної картки, підтверджуєте, що маєте право користуватися послугами, пропонованими на Веб-сайті.

 9.3. Ви усвідомлюєте та погоджуєтеся з тим, що Ваш рахунок в Особистому кабінеті не є банківським рахунком, і отже, в його відношенні не діє ніяких гарантій.

9.4. Фактичним моментом здійснення внесків вважається момент, коли всі відповідні кошти зараховуються на рахунок Кооперативу.

9.5. Кооператив має право скасувати зарахування або виведення коштів Користувача, якщо кошти на рахунок Користувача перераховуються третьою стороною або виводяться Користувачем на ім'я третьої сторони. В цьому випадку кошти, що зараховуються перераховуються назад за реквізитами, з яких вони були відправлені, а всі витрати, пов'язані з переказом коштів, стягуються з Користувача.

9.6. У разі якщо на рахунок Користувача в Особистому кабінеті надходять кошти не в національній валюті України, такі кошти зараховуються на рахунок Користувача по внутрішньому обмінним курсом Кооперативу, прийнятому відповідно до обмінним курсом Банку, який обслуговує Кооператив на дату зарахування коштів.

9.7. При обробці заяви на зняття коштів Кооператив використовує внутрішні обмінні курси Кооперативу, прийняті відповідно до обмінним курсом Банку, який обслуговує Компанію на дату зняття коштів.

9.8. У разі якщо Користувач поповнює свій рахунок в Особистому кабінеті шляхом грошового переказу безпосередньо на банківські реквізити Кооперативу, він зобов'язаний звернутися в підтримку Кооперативу із заявкою на зарахування коштів на рахунок в Особистому кабінеті.

9.9. При виведенні коштів з рахунку в Особистому кабінеті, Користувач несе всі витрати за переказ коштів. Термін виведення коштів визначається вимогами Visa і MasterCard, а також залежить від банків-кореспондентів.

9.10. Кошти можуть бути виведені на будь-яку платіжну систему зазначену в розділі «Вивід коштів»..

 9.11. Користувач самостійно несе відповідальність за адекватність всієї інформації, зазначеної в заяві на виведення коштів.

9.12. Кооператив має право відмовити Користувачеві в виведенні коштів, якщо Користувач використовує одну і ту ж платіжну систему для поповнення і виведення коштів з рахунку в особистому кабінеті, але з різними банківськими реквізитами.

9.13. Виведення коштів з рахунку Користувача здійснюється протягом 24 годин з моменту підтвердження відповідної заявки на виведення коштів

9.14. У разі якщо платіжна система не буде працювати якийсь час, Кооператив має право перенести дату виведення коштів на момент, коли робота платіжної системи відновиться.

9.15. Кооператив має право стягнути з Користувача додаткову комісію, якщо Користувач використовує різні платіжні системи для зарахування і виведення коштів. Сума комісії, що стягується з Користувача, розраховується виходячи з витрат, понесених Кооперативом при виконанні заявки Користувача на виведення коштів.

9.16. У разі підозрілих або шахрайських грошових поповнень, включаючи використання вкрадених кредитних карт або будь-яку іншу діяльність шахрайського характеру (включаючи будь-які повернення або анулювання платежів), Кооператив залишає за собою право блокувати рахунок Користувача в Особистому кабінеті, анулювати будь-які зроблені виплати. Кооператив має право проінформувати відповідні органи або організації про будь-яке шахрайство з платежами чи іншу протиправну діяльність. Ні в якому разі Кооператив не несе відповідальності за будь-яке несанкціоноване використання кредитних карт, незалежно від того, чи було заявлено або не було заявлено про крадіжку кредитних карток.

 1. ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК І ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ.

10.1. Користувач, який вважає, що його права та інтереси порушені через дії Кооперативу, може направити відповідне звернення. Розглядом звернень займається Служба підтримки користувачів відповідно до загального порядку розгляду запитів, що надходять. Всі звернення, в тому числі щодо роботи Сервісів, Користувач може направити через чат на будь-якій сторінці сайту або електронну пошту. Користувач і Кооператив погоджуються з тим, що всі можливі суперечки з приводу Угоди будуть вирішуватися відповідно до норм чинного законодавства України.

10.2. Всі суперечки сторін за цією Угодою підлягають вирішенню шляхом листування і переговорів з використанням обов'язкового досудового (претензійного) порядку. У разі неможливості досягти згоди між сторонами шляхом переговорів протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з моменту отримання іншою стороною письмової претензії, розгляд спору повинно бути передано будь-якою зацікавленою стороною в суд за місцем знаходження Кооперативу (з виключенням підсудності справи будь-яким іншим судам).

10.3. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним, або не підлягає примусовому виконанню, не тягне недійсності або невиконання інших положень Угоди.

 1. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО УГОДИ.

11.1. Ця Угода може бути змінена Кооперативом без будь-якого попереднього повідомлення. Будь-які зміни до Угоди, внесені Кооперативом в односторонньому порядку, вступають в силу з дня наступного за днем ​​опублікування таких змін на Сайті. Користувач зобов'язується самостійно перевіряти Угоду на предмет внесених змін. Нездійснення Користувачем дій по ознайомленню не може служити підставою для невиконання Користувачем своїх зобов'язань і недотримання Користувачем обмежень, встановлених цією Угодою.

11.2. У разі прийняття нормативно-правових актів органами влади України, які торкаються цілком або в частині функціонування Сайту та розташованих на ній Сервісів, Кооператив також зберігає за собою право внесення будь-яких змін до функціонування Сайту та розташованих на ній Сервісів, спрямованих на приведення діяльності Кооперативу у відповідність з новими нормами.

11.3. Користувач має право відмовитися від прийняття змін і доповнень до Угоди, що означає відмову Користувача від використання Сайту і розташованих на ньому Сервісів і всіх наданих йому раніше прав.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

Користувач розуміє і погоджується з тим, що:

12.1. Кооператив не гарантує, що Сервіси будуть відповідати вимогам Користувача, будуть надаватися безперервно, швидко, надійно і без помилок. Результати, які можуть бути отримані Користувачем, будуть точними і надійними. Якість будь-якого продукту, інформації та іншого, отриманого з використанням Сервісів, будуть відповідати очікуванням Користувача, і що всі помилки в програмах будуть виправлені. Програмні продукти, що забезпечують функціонування Сервісів, ліцензується Користувачам за принципом надання невиключної ліцензії «Як є» ( «As is») без гарантій працездатності і технічної підтримки.

12.2. Кооператив не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, які сталися через використання або неможливості використання Сайту та розташованих на ній Сервісів через несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача третіх осіб і їх шахрайської діяльності.

12.3. Слід усвідомлено розуміти, що діяльність Кооперативу може нести ризики, і не дивлячись на ретельно відпрацьовану схему роботи платформи, можливі ситуації, при яких можуть виникнути збитки Кооперативу, а значить і його інвесторів.

Необхідно пам'ятати, що рішення про вчинення будь-яких дій, пов'язаних з фінансовим оборотом, приймається Користувачем самостійно, добровільно і усвідомленням ризиків, з якими пов'язана діяльність. Все вищесказане не має мети змусити Користувача відмовитися від операцій з Кооперативом, а лише покликане допомогти йому:

- зрозуміти ризики, пов'язані із здійсненням зазначених операцій та визначити їх доцільність;

- оцінити свої цілі і фінансові можливості, і відповідально підійти до вирішення питання про вибір відповідної стратегії, а також можливості здійснення операцій на платформі Кооперативу.

 1. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ.

13.1. Ця Угода являє собою договір між Користувачем і Кооперативом щодо порядку використання Сайту та розташованих на ній Сервісів і замінює собою всі попередні угоди між Користувачем і Кооперативом з вищезазначених питань.

13.2. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України. Скрізь по тексту цієї Угоди, якщо явно не вказано інше, під терміном «законодавство» розуміється як законодавство України.

13.3. Зважаючи на безоплатність послуг, що надаються в рамках цієї Угоди, норми про захист прав споживачів, передбачені законодавством України, не можуть бути застосованими до відносин між Користувачем і Кооперативом.

13.4. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Кооперативом відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

 13.5. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень Угоди.

13.6. Бездіяльність з боку Кооперативу у разі порушення Користувачем або іншими користувачами положень Угод не позбавляє Кооператив права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає відмови Кооперативу від своїх прав у разі вчинення в подальшому подібних або схожих порушень.